International Osteopathic Academy Srbija
Škola Osteopatije

Način obuke Part-Time
Prema normama CEN
European Committee For Standardization

OSTEAS International Osteopathic Academy Srbija

O NAMA

International Osteopathic Academy Srbija - O NAMA

International Osteopathic Academy je odeljenje SwissAdvance Švajcarskog udruženja koji nudi kurseve obuke manuelne terapije u Evropi,a sada i u Srbiji, u gradu Beogradu.

Nudimo školu osteopatije koja poštuje visoke standarde u kvalitetu po direktivama koje je postavila CEN (European Committee For Standardization).

Pokrenuli smo saradnju sa važnim akademskim institucijama iz Evropske zajednice kao i sa institucijama koje nisu članice Evropske zajednice. Takva saradnja nam pomaže da još više pojačamo i unapredimo našu didaktičku ponudu.

Stručni tim čine profesori, vrhunski u svom poslu,osteopate i doktori medicine visokog nivoa sa bogatim kliničkim i predavačkim iskustvom.

ŠKOLA

International Osteopathic Academy Srbija - ŠKOLA

Obuka se izvodi po modelu Part-Time,rezervisanom za medicinske radnike,putem teorijsko-praktičnih intenzivnih seminara.

Lekcije se održavaju na italijanskom i engleskom jeziku uz simultani prevod na srpski jezik.

Tačan odnos obuke praktičnog i teorijskog dela, formira osteopate sposobne da konkretno reaguju na potrebe svojih pacijenata.

Na kraju obuke,studenti nakon položenog završnog ispita i odbrane diplomskog rada stiču diplomu iz osteopatije D.O.

KONTAKT

Traži informacije

* (obeležava obavezno polje)
International Osteopathic Academy Srbija - KONTAKT